AB Hukuk Konusu
ankara escort çankaya escort çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort ankara escort kızılay escort istanbul escort online film izle hd film seyret full hd film izle hd film izle erotik sex film izle erotik filmler erotik movies izle erotik film escort bodrum porno film izle erotik film izle ankara escort ankara escort escort ankara istanbul rus Escort atasehir Escort beylikduzu Escort Ankara Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort
Gümrük Hukuku ve Gümrük Davaları
Just open a Bet365 account today and make a deposit http://abonuscode.co.uk Make a deposit of £10-£200 and then enter the 10-digit bonus code

Gümrük Hukuku ve Gümrük Davaları

4458 Sayılı Gümrük Kanunu Uyarınca Yaşanan İhtilaflar
 
Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kuralları 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olup;
 
Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine (Türkiye Cumhuriyeti toprakları, Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası dahildir) giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak gümrük kurallarını belirlemektir. Bu kapsamda Kanunun;
1-4. Maddelerinde "Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar",
5. Maddesinde "Temsil Hakkı"
6-7. Maddelerinde "Gümrük Mevzuatının Uygulanmasına İlişkin Kararlar"
8-9. Maddelerinde "Bilgi" ile,
10-14. Maddelerinde "Diğer Hükümler" e yer verilmiştir. 
 

Gümrük Vergileri ile Eşya Ticareti Konusunda Öngörülen Diğer Önlemlerin Uygulanmasına İlişkin Unsurlar, Gümrük Tarifesi ve Eşyanın Tarife Pozisyonlarına Ayrılması;
Kanunun 15 ve 16. Maddelerinde hükme bağlanmış olup, ilgili maddelerde gümrük vergilerinin hangi tarihte yürürlükte olan gümrük tarifesine göre hesaplanması gerektiği hususu ve gümrük tarifesi ile tercihli tarifeye ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Eşyanın Menşei;
17-21. Maddelerinde "Eşyanın Tercihli Olmayan Menşei",
22. Maddesinde ise "Eşyanın Tercihli Menşei" hususlarına yer verilmiş olup, Gümrük Tarifesinin uygulanmasında eşyanın menşei önemli bir rol oynamaktadır.

Eşyanın Gümrük Kıymeti;
23-31. Maddelerinde "Eşyanın Gümrük Kıymeti" konusuna yer verilmiş olup, Eşyanın gümrük kıymeti, Gümrük Tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla, bu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymet olduğu belirtilmiştir. Bu bölümde ayrıca eşyanın kıymet tespit yöntemleri, kıymete dahil edilmesi gereken hususlar ile dahil edilmemesi gereken hususlar açıklanmıştır. Yine, Eşyanın gümrük vergisine esas alınacak kıymetinin Türk Lirası olarak beyan edilmesinin zorunlu olduğu açıklanmıştır. Öte yandan bu bölümde Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)’nın VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma açıklanmıştır.
 
Eşyanın Ağırlığı ve Kapları;
Kanunun 32. Maddesinde Gümrük Tarifesinde ağırlık esasına göre vergiye tabi eşyada, vergiye esas ağırlıklar ile bazı pozisyon ve alt pozisyonların kapsamının belirlenmesine esas alınan ağırlıklar hüküm altına alınmıştır.
 
Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine Giriş ve Çıkışı;
Kanunun 33-34 ve 35. Maddelerinde Taşıtların Kontrolü ve Gümrük Bölgesine Getirilen Eşya Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulana Kadar Uygulanacak Hükümlere yer verilerek, Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkış, gümrük kapılarından yapılacağı, Türkiye Gümrük Bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile içeride bulunan gümrük kapıları arasında belirli yolların takip edilmesi zorunlu olduğu, Türkiye Gümrük Bölgesine giren veya çıkan taşıtların gümrük gözetimine tabi olduğu hususlarına yer verilmiştir.
 
Özet Beyan ve Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi
Kanunun 35/A-B-C Maddelerinde;nTürkiye Gümrük Bölgesinin kara suları veya hava sahasından gümrük bölgesi içinde durmaksızın geçen taşıt araçları ile taşınan eşya hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için özet beyan verileceği, ne zaman verilmesi gerektiği, verilme şekli ve içeriği, kim tarafından verilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.
 
Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi
Kanunun 36-38. Maddelerinde; Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın, girişinden itibaren gümrük gözetimine tabi olduğu belirtilerek bu husustaki diğer önemli bilgiler hüküm altına alınmıştır.
 
 
Av. Yalım Bora BOYNUİNCE
 
4458 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yaşanan ihtilaflar için bizimle iletişime geçin.
Gümrük DavalarıGümrük Avukatı